Príspevky 2020 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2020

Aktuality z obce


 • 31. december 2020 - Z  dôvodu nových protipandemických opatrení  sú sv.omše zrušené do odvolania.

 • 20.december 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 20/12/2020 (nedeľa) o 18.00 hod. (pozvánka) (Kvôli pandémií - bez účasti prisediacich)
  • plán kontrólnej činnosti hl.kontrolóra (viac...)

 • 1.12.2020 - Návrh - Rozpočet obce 2021-2023 (viac...)

 • 7.11 - 8.11.2020 - Harmonogram celoplošného testovania (viac...)

 • 26.október 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 26/10/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • INFORMÁCIA - o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu (viac...)


 • 24.september 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 24/9/2020 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 28.august 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/08/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 25.august 2020 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA (viac...)

 • 14.august 2020 - Usmernenie RUVZ pre obce a mestá okresu Vranov nad Topľou (viac...)

 • 3.august 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 03/08/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 1. júl 2020 - Voľba hlavného kontrolóra obce - Obec Sedliská v zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypisuje voľbu hlavného kontrolóra (HK) (viac...)

 • 29. jún 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/6/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 15.jún 2020 - Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenia stromov a iných porastov (viac...)

 • 10.jún 2020 - Návrh - Záverečný účet obce Sedliská (viac...)

 • 9.jún 2020 - Oznam o vyhlásení výberového konania - Obecný úrad Sedliská 85, 094 09 Sedliská vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 24/06/2020 o 09:00 h v zasadačke obecného úradu v obci Sedliská 85, 094 09 Sedliská (viac...)


 • 24. apríl 2020 - Obecné zastupiteľstvo bez účasti občanov obce a prisediacich - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 24/4/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ  - Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 16. do 17. apríla 2020 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa. (viac...)

 • 9.apríl 2020 - Voľné pracovné miesta v spoločnosť Bukóza Invest - Bukóza Invest spol. s.r.o. hľadá 100 nových nových pracovníkov na obsadenie linky papierenského stroja. Spoločnosť Bukóza Invest spol. s.r.o. pripravuje spustenie výroby na novej technológii papierenského stroja. K spusteniu výroby potrebuje obsadiť nové pracovné pozície v predpokladanom počte 100 nových pracovných miest.

Všetky informácie k voľným pracovným miestam nájdete na : tu viac...

 • OBDOBIE POŽIAROV - Od 7.4.2020 do odvolania  je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov a preto platia tieto zákazy:

 1. Zákaz zakladať oheň v priestoroch a miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu teda vo voľnej prírode, lese a ochranných pásmach lesných pozemkov
 2. Zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 3. Zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • POZOR - predchádzania trestnej činnosti (viac...)

 • Prerušenie vyučovania od 30.marca 2020 - do odvolania (viac...)

 • 16.3 - 27.3.2020 - Prerušenie vyučovania - Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Sedliská 93 po oznámení chorobnosti detí na RÚVZ vo Vranove nad Topľou a po dohode so zriaďovateľom prerušuje výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY a deti MATERSKEJ ŠKOLY (oznam).

 • 9. marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 9/3/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 14. február 2020 - Vichodňarske parodije 2 - Starosta obce a poslanci OZ v Sedliskách Vás pozývajú na večer s divadlom KĽUD spojený s odovzdávaním "Cien obce Sedliská" .
Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 7. február 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 7/2/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10. január 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/1/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23.december 2019 - Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva (viac...)

 • 20. december 2019 - Oznámenie Okresného úradu Vranov n/T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)

 • 20.. december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 20/12/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

Návrat na obsah