2020 - Rekonštrukcia hrobov rod.Barkoczy - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2020 - Rekonštrukcia hrobov rod.Barkoczy

Fotogaléria > 2020
Celoslovenská zaujímavá jesenná akcia „Výstup na 101 slovenských hradov“ (3/10/2020) sa kvôli pandemickým opatreniam nemohla uskutočniť, kde v bohatom kultúrno-turistickom programe mala zohrať história hradu Čičva hlavnú úlohu, významná časť programu patrila aj k slávnostnému odhaleniu novozrekonštruovaných hrobov rod. Barkóczy.

Starosta obce Mgr. Matej Sabol ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri rekonštrukcií hrobov.
Moje poďakovanie patrí samozrejme hlave celého projektu obnovy p.Szaparymu, ktorý aj napriek vzdialenosti neváhal navštíviť miesta svojich predkov, zveľadiť ich miesto posledného odpočinku a darovať ich bezodplatne do správy obce.
Poďakovanie patrí aj stále optimisticky naladenej p.Flóre Reiter, ktorá v celom tomto príbehu zohrala neuveriteľné spojivko od myšlienky až k realizácii.
Veľká vďaka patrí firmám realizujúcim práce pri rekonštrukcií hrobových miest fi.GS Eurostone (p.Krajník a kolektív – kamenárske práce), p.Tokárovi za kováčske práce pri výrobe oplotenia hrobov a MAS Pod hradom Čičva p.Kaňuchovi za manažovanie a prípravu infotabuľ.
Osobitné poďakovanie patrí projektante p. Boškovej s manželom za projektovú dokumentáciu a grafický návrh obnovy hrobov a za dohľad nad prácami. Skvelá práca.
Verím, že ďalšia unikátna pamiatka v obci prinesie ešte väčší záujem o históriu a zvýšenie návštevnosti nášho hradného kopca pod hradom Čičva.

Mgr.Matej Sabol
Starosta obce Sedliská
Návrat na obsah