25.rokov Grec.kat. chrámu - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

25.rokov Grec.kat. chrámu

Fotogaléria > 2017
Vďační Pánu, Bohu, za Ježiša Krista, nášho Spasiteľa sme oslávili 29. augusta 2017 výročie od postavenia terajšieho gréckokatolíckeho chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky v Sedliskách. Náš arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ nás povzbudil svojou homíliou k horlivosti vo viere. Na záver nás vyzval zaspievať nebohému otcovi Júliusovi Matimu Večnú pamiatku, nakoľko on pred 25 rokmi inicioval a staval spolu s veriacimi tento chrám. Do kroniky nám náš vladyka okrem iného napísal: "Zo srdca všetkým veriacim žehná, aby boli tak horliví aj pri výzdobe Božích príbytkov vo svojich srdciach a dušiach."
Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky