2022 - Záhrada úspechov - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - Záhrada úspechov

Fotogaléria > 2022
„Malá škola s veľkým srdcom otvorená pre všetkých“. V prípade Základnej školy s materskou školou v Sedliskách je to viac ako motto. Pre pedagogický kolektív sa stalo nielen profesionálnym, ale aj životným poslaním. Dôkazom je Záhrada úspechov, v ktorej vysadili 29 stromov s originálnym príbehom.
Ak je nápad, všetko ostatné sa potom stáva jednoduchým. Príkladom je obec Sedliská, v ktorá bola napr. v tomto roku v hlavnej súťaži Dedina roka ocenená 3. miestom. Keď starosta Matej Sabol získal od drevospracujúcej súkromnej firmy na výsadbu 50 stromov, napadlo mu vysadiť ich v školskom areáli. Viesť deti k ochrane prírody sa stáva v dobe klimatických zmien stále viac a viac ušľachtilou myšlienkou, no nakoniec neostalo iba pri nej, pretože do scenára sa podarilo vpísať pridanú hodnotu. „Mám rád, keď každý projekt, ktorý v Sedliskách tvoríme, má vlastný príbeh. Keďže naša škola je veľmi úspešná, čo sa týka rôznych súťaží, napadlo mi vysadiť Záhradu úspechov, v ktorej by každý strom predstavoval konkrétny úspech žiakov,“ vysvetľoval starosta Sedlísk Matej Sabol.
Základná škola s materskou školou v Sedliskách môže pôsobiť na prvé zdanie nenápadne, ale v jej triedach pulzuje radosť zo vzdelávania a prekonávania bariér… Výsledkom sú úspechy žiakov vo výtvarnej výchove, prednese, napr. v ruskom jazyku, speve, alebo matematike na krajských, celoslovenských, či dokonca medzinárodných súťažiach. Záhrada úspechov je ďalším pilierom, ako žiakom, s dôrazom na znásobenie inšpirácie a motivácie, ukázať, že ich úspechy vnímajú s pokorou a rešpektom aj dospelí. „Deti sa z tohto projektu veľmi tešili. Vysvetlili sme im, že tak ako budú rásť ony, budú s nimi rásť aj stromy. Keď sa budú raz popri škole prechádzať so svojimi deťmi alebo vnúčatami, môžu im povedať: Pozri, tu som chodil do školy, venovali sa mi, bol som úspešný a toto je môj strom,“ uviedla riaditeľka Adriana Harmanová.
V úvode sme napísali, že pre pedagogický kolektív v Sedliskách je práca s deťmi životným poslaním. Práve vďaka tomu nepoznajú limity. Školu totiž navštevujú tiež žiaci z minoritnej spoločnosti, či deti s hendikepom. Zimomriavkovým je príbeh nevidomého Mareka, ktorý si chcel, tak ako jeho ostatní rovesníci, kresliť. Možno pre niekoho nesplniteľná misia, ale určite nie Andreu Hudackú, ktorá malému chlapcovi sen splnila. Keď jeho výtvarné práce zaslala do medzinárodnej súťaže EX LIBRIS, porota sa neubránila dojatiu, preto jej, ako jednej z dvoch učiteľov, udelila špeciálnu cenu za inkluzívny prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a za podnecovanie ich výtvarného potenciálu s vynikajúcimi výsledkami. „Z každého úspechu máme obrovskú radosť aj my, ktorí sa žiakom venujeme často nielen ako učiteľky, ale aj ako mamičky, preto som hrdá na úžasný kolektív, v ktorom pracujem, lebo k všetkým našim deťom pristupujeme s láskou,“ dodala A. Harmanová.
Región, v ktorom sa nachádzajú Sedliská, zaťažuje dedičstvo priemyselnej výroby v okolí. To je dôvod, prečo škola, aj samospráva kladú dôraz na environmentálnu výchovu. Výsadba stromov nie je pre žiakov ZŠ v obci novou témou, pretože napr. v roku 2019 pomáhali s ich vysádzaním lesníkom v lese pod hradom Čičva. „Na hrad chodí veľa turistov a keď vidia našu tabuľu, veľmi nás to teší a zároveň naše deti motivuje v tom, keď si môžu povedať: Toto je aj náš les,“ usmiala sa A. Harmanová.
Ako však poznamenal starosta M. Sabol, stromov v obci nie je nikdy dosť, preto sa zapojili do projektu Zelené obce, z ktorého by mali získať ďalších 90 listnatých stromov. „Keďže sa obec zväčšuje a pribúdajú nám nové ulice, radi by sme ich dotvorili práve výsadbou stromov. Skrášliť však chceme tiež centrum obce, kde patrí aj škola s tým, že v jej areáli máme v pláne vysadiť ešte ovocnú záhradu. Alej z gaštanov a javorov pripravujeme v prírodnom amfiteátri, kde by mala lemovať uličku remesiel smerom k Ondave,“ prezradil plány M. Sabol.

(text: imrich.mako@vranovske.sk)
Návrat na obsah