Projekty KZ Sedliská - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
3.miesto
2021
Prejsť na obsah

Projekty KZ Sedliská

Kultúra > Verbina
Krisciny na valale
Číslo žiadosti: DPO/21/161
Číslo spisu: 04543/2021/OPR
Žiadateľ: Komunitné združenie Sedliská (37789741)
Akcia/projekt: Krisciny na valale
Dátum konania: Máj - Október 2021
Miesto konania: KD Sedliská
Dotačná schéma: Mikroprogram (výzva zastupiteľstva)
Rozpočtový program: 2.3 - KULTÚRA - bežné (neinvestičné) výdavky

“Projekt podporený z rozpočtu PSK”
Ľudová krása v kroji vyšitá
Pri príležitosti 5. výročia  aktívného života FSpSk Verbina sme doplnili chýbajúce súčasti krojového vybavenia pre nových členov, ktorí budú reprezantívnym prvkom folklórnej skupiny pri jej ďalšom účinkovaní a zachovávaní ľudových tradícií obce Sedliská.

Úspešnosť projektu "Ľudová krása v kroji vyšitá" bol podporený z rozpočtu PSK a z rozpočtu obce Sedliská za rok 2020.

Touto cestou sa chceme podporovateľom a šíriteľom ľudovej kultúry z úprimného srdca poďakovať.


Finančne podporili:


Marta Sabolová
predseda KZ Sedliská
Návrat na obsah