2022 - Hroby rod.Barkóczy - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - Hroby rod.Barkóczy

Fotogaléria > 2022
Poďakovanie
Pri príležitosti celoslovenskej akcie „Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov“, konanej pravidelne v prvú októbrovú sobotu (1.10.2022), bola tohto roku  pripravená aj pietna spomienka s poďakovaním poslednému grófskemu potomkovi p.Gyorgy Szapáry, ktorý sa významne podieľal na rekonštrukcií hrobových miest rod. Hadik – Barkóczy, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne pod hradom Čičva v obci Sedliská. Počasie nám neprialo, a tak spomínaná akcia sa musela zrušiť. Poďakovanie sa uskutočnilo za účasti p.G.Szapáryho, zástupkyne maďarského konzulátu v Košiciach p. Dr. Barta Zsófia Zsuzsanna. Po úvodnom príhovore starostu obce, ktorý sa poďakoval p.Szapárymu za obnovu grófskych hrobov a budovanie historickej hodnoty obce mu bol odovzdaný „Ďakovný list“ a všetci zúčastnení vzdali minútku ticha úctu zosnulým z rod. Hadik Barkóczy. Pán Szapáry sa poďakoval za aktívny prístup pri manažovaní celého projektu starostovi obce Sedliská Mgr. Mateja Sabola a všetkým tým, ktorí sa podieľali pri realizácií projektu.
 
Remeselníkom: Mgr. Rastislav Krajník (GS Eurostone kamenárstvo), p.Marianna Bošková – architekt, RNDr. Pavol Kaňuch, člen organ.teamu, Tokár Lóránt (kováčstvo). Ďakujeme.
 
Akcie sa zúčastnili: p.Róbert Čalfa (prednosta OÚ), p. M.Sabolová (exstarosta obce), Mgr. Martina Jurčová (riaditeľka HZOS), Ing. Pavol Zajac (PSK).
 
Bohužiaľ, kvôli pracovných povinnosti sa nemohla zúčastniť p. Flóra Reiter (poslankyňa KSK), ktorá bola hlavným spojivkom medzi obcou Sedliská a p.Szapárym.  Patrí jej veľké ďakujem za usilovnú prácu a kvalitný preklad/translat.
 
Akcia „Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov“ bola zrušená z dôvodu nepriaznivého počasia. O náhradnom termíne akcie Vás budeme informovať.
Návrat na obsah