Stavebný úrad - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Stavebný úrad

Samospráva obce

Spoločný obecný úrad
(vchod vedľa mestskej športovej hale – oproti budove mestského úradu)
Dr. C. Daxnera 86
093 16 Vranov nad Topľou

Ing. Martin Volčko 0905 427 943
Ing. Pavol Gurbaľ
0903 545 632
Ing. Mária Ščerbová
0915 935 823
Ing. Mária Pavúková
0903 545 687

Úradné hodiny:

Pondelok   7.30 –11.30 12.30 – 15.30
Utorok 7.30 –11.30 12.30 – 15.30
Streda 7.30 –11.30 12.30 - 16.00
Štvrtok 7.30 –11.30 12.30 – 15.30
Piatok 7.30 –11.30 12.30 – 15.00

Typ súboru

Veľkosť súboru

Stiahnutie súboru

Názov tlačiva

77,4 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

22 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na RD

74 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

48 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

81 kB

Zmena užívateľa + zmena stavby

75 kB

Žiadosť o drobnú stavbu

66 kB

Žiadosť o vodoprávne povolenie na zriadenie studne

66 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečistenia

72 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením stavby

67 KB

Žiadosť o zvláštne užívanie cesty - prepích pod cestou

77 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

22 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na RD

80 kB

Stavebné povolenie - usmernenie

Návrat na obsah