2022 - Výročná členská schôdza MO JDS - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - Výročná členská schôdza MO JDS

Fotogaléria > 2022
Výročná členská schôdza MO JDS
V nedeľu 27.3.2022 za účasti svojich členov otvorila MO JDS svoju hodnotiacu členskú schôdzu, na ktorej predniesla správu predsedníčka p.Helena Kollárová za uplynulé obdobie. Výbor MO JDS zároveň predstavila finančné vyhodnotenie a  plán hlavných úloh na rok 2022. Členovia organizácie si vo voľbách zvolili nových členov výboru na nasledujúce 3ročné obdobie. V závere ocenili svojich jubilantov, ktorí  v roku 2021 dovršili okrúhle jubilea. Spolupráca obce s MO JDS je na vysokej úrovni, ktorú ocenil vo svojom príhovore starosta obce.
Ďakujem MO JDS Sedliská za spoluprácu v predchádzajúcich rokoch a teším sa na ďalšie aktivity.

Mgr. Matej Sabol
Starosta obce Sedliská
Návrat na obsah