História remesiel - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

História remesiel

Inštitúcie > Remeslá v obci

Sedliská, ako aj prevažná väčšina zemepánskych dedín, bola obcou roľníkov. Popri klasickom poľnohospodárstve je tu však známe aj pestovanie chmeľu, jabĺk a zemepánske vinicve. Ľudia sa zaoberali aj pálením dreveného  uhlia a spracovaním textilných materiálov, ale len pre vlastnú potrebu.

  • Prvým známym podnikateľom v obci bol Žid Ján Blum, ktorý mal už v polovici 19. storočia obchod a vápenku (asi 1,5 km od obce smerom na Vyšný Kazimír). Jej činnosť bola zastavená v roku 1944.


  • V roku 1922 Ján Mati postavil mlyn na pohon drevoplynom, v roku 1948 ho prerobili na elektrický pohon a v tom istom roku ho znárodnili. V súčastnosti je mlyn vo vlastníctve rodiny Paľkovej. Okrem mlyna je v tom istom období v Sedliskách obuvník Andrej Žmyka, kováč Ján Cvejkuš a kolesár Michal Fedorko. V roku 1936 sa do obce prisťahoval Július Harčár - obuvnícky majster, ktorý šil topánky a mal dokonca aj troch tovarišov. Pracoval tu až do zrušenia živnosti v roku 1948.


  • Ešte pred II. svetovou vojnou sa v Podčičve začína rozvíjať korytárstvo zásluhou Bogdana, ktorý sa prisťahoval v roku 1938 z Budkoviec. Korytári  vo väčšom počte prichádzajú až po II. svetovej vojne a usídľujú sa v osade Podčičva, kde im miestni obyvatelia predávajú chalupy pod hradom.


Korytár v pracovnom nasadení - výroba korýt
Výroba v poľnej tehelni

Neodmysliteľnou súčasťou každej obce je obchod a pohostinstvo. Prvá predajňa tohoto typu bola v Sedliskách už od roku 1846 a vlastnil ju Ján Blum. Aj v nasledujúcom období sa touto činnosťou zaoberajú výlučne židovskí občania.

      K obnove vojnou zničenej obce prispeli aj tesári Ján Frančík, Juraj Rusin, Ján Rak, Juraj Soták, Štefan Murin a murári Martin Frian a Alexander Toth.

      Po februári 1948 prechádzajú postupne všetky aktivity do štátneho sektoru. Obchodnú činnosť preberá od roku 1950 spotrebné družstvo Jednota /obchod a pohostinstvo v Sedliskách, od roku 1956 potraviny v Podčičve, od roku 1958 predajňa textilu v Sedliskách/.

     Sedliská sú od roku 1950 aj sídlom polesia, reorganizovaného od roku 1973 na lesnú správu.
V chotári obce, smerom na Vyšný Kazimír, bola v roku 1978 zriadená lesná škôlka Psicová - významné pestovateľské zariadenie lesného závodu.

  V roku 1953  v obci prvýkrát založili jednotné roľnícke družstvo /JRD/, ktoré sa ešte v tom istom roku rozpadlo. Počas ďalších rokov sa okresné orgány znovu usilujú o založenie  JRD v Sedliskách. Úspech agigátorov sa dostavil až v roku 1972. 6.7.1972 v kultúrnom dome na Rodinnej oblasti zakladajú Sedlišťania spoločné JRD s Hencovčanmi. Poľnohospodárska pôda je aj v súčastnosti obhospodarovaná Poľnohospodárskym družstvom Vranov - Hencovská.

    Od roku 1990 za zmenených spoločenských podmienok sa súkromnému podnikaniu v obci venuje podstatne viac občanov.

Návrat na obsah