2022 - Výročná členská schôdza DHZ - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - Výročná členská schôdza DHZ

Fotogaléria > 2022
Výročná členská schôdza DHZ
DHZ Sedliská v sobotu 26.3.2022 v priestoroch veľkej zasadačky  KD za účasti svojich členov zhodnotili predchádzajúce dva roky, zvolili si nové vedenie a zároveň poďakovali za dlhoročnú prácu členov, ktorých dlhoročnú práca vyzdvihol  starosta obce Mgr. Matej Sabol a odovzdal im ďakovné listy.
  • Michal Grajcar st.  za 40 rokov aktívneho vykonávania funkcie veliteľ a strojník, DHZ Sedliská, za aktívnu prípravu žiakov na okresnú súťaž hry Plameň a úspešnú reprezentáciu obce v hasičskom športe.
  • Michal Zeleňák  za  prácu v DHZ Sedliská, ktorú dlhoročne zodpovedne   a aktívne vykonáva vo funkcií preventivár obce.
  • Juraj Husár za dlhoročné vykonávanie funkcie predseda DHZ Sedliská, za úspešnú reprezentáciu obce v hasičskom športe.
  • PaedDr. Mária Grajcarová  za dlhoročnú prácu vo funkcií tajomníčka a s tým spojené organizačné zabezpečovanie činnosti a písomnosti DHZ Sedliská.
Ďakujem DHZ Sedliská za spoluprácu v predchádzajúcich rokoch a teším sa na ďalšie aktivity.
Mgr. Matej Sabol
Starosta obce Sedliská
Návrat na obsah