2021 - Úcta k starším - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2021 - Úcta k starším

Fotogaléria > 2021
Úcta k starším
Úctu k starším nemáme dávať najavo iba v októbri, ale počas celej jesene života. Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ Vám milí „sedliščanskí  seniori“ chceme popriať pokoj, zdravie a lásku. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je každá šálka čaju plná chutí, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života. Preto v týchto dňoch sme k Vám domov, pre Vás milí seniori, doručili takú šálku na dlhé jesenné večery.

Všetko dobré Vám želá starosta obce Mgr. Matej Sabol. K želaniu sa pripájajú poslanci OZ a kolektív pracovníkov OcÚ Sedliská.
Návrat na obsah