2020 - Odovzdávanie cien obce - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2020 - Odovzdávanie cien obce

Fotogaléria > 2020
Odovzdávanie cien obce Sedliská
V piatok 14.februára 2020 o 19.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Sedliskách sa za prítomnosti širokej verejnosti uskutočnilo odovzdávanie cien obce Sedliskách za výnimočný prínos a prezentáciu obce pre pedagógov,  športovcov, jednotlivcov, ale aj organizácie. Každý z nich si zaslúži našu úctu, obdiv i vďaku za svoju neúnavnú prácu, za vytrvalosť a pomoc iným. Na všetkých z nich sa hodí citát Ludwiga van Beethovena, ktorý povedal: „ Jediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca.“ Cenu obce Sedliská odovzdával starosta obce Mgr. Matej Sabol spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.  
Cenu obce Sedliská predstavuje plaketa, kde do skla laserom gravírovaná rytina hradu Čičva a farebne znázornený maľovaný erb obce Sedliská, pod erbom je názov plakety – MOJA DEDINA. Autorom plakety je výtvarník p. Ján Radvanský, ktorý plaketu navrhol v roku 2020.
Slávnostný večer bol spríjemnený aj humoristicko-kabaretným divadlom KĽUD z Kladzian.

Pozvanie prijali poslanci PSK honor.konzul Ukrajiny na Slovensku p.Stanislav Obický a Mgr.Peter Kocák.

Kategória jednotlivci :
PaedDr. Adriane Harmanovej, MBA za umelecký prednes poézie a prózy jej pôsobivej interpretácie.
Jozefovi Tomášovi za  darcovstvo krvi a získanie medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi.
Štefanovi Kollárovi za získavanie finančných prostriedkov na podporu folklórnych tradícii v obci.
Kategória športovci :
Sare Titkovej – za úspešnú športovú činnosť - džudo
Simon Titko - za úspešnú športovú činnosť - džudo
Adrián Antuš - za úspešnú športovú činnosť - karate
Antuš Ján ml. - za úspešnú športovú činnosť - karate
Kategória organizácie :
Pedagogickému kolektívu  Základnej školy s Materskou školou v Sedliskách - Za úspešnú reprezentáciu  a mimoriadne  úspechy pri príprave žiakov tejto školy v súťažiach jazykových a vedomostných na okresných, krajských a celoslovenských kolách.
DHZ Sedliská - za úspešnú reprezentácia v hasičskom športe
Agromix s.r.o - za záchranu ovocinárstva v regióne, dosiahnuté podnikateľské výsledky, zvyšovanie ekonomického  potenciálu regiónu a reprezentáciu obce, okresu i kraja.
Ľubomírovi Hutkovi -  za dlhoročnú sústavnú a dobrovoľnú prácu pri záchrane hradu Čičva.

Mgr.Matej Sabol
starosta obce Sedliská
Návrat na obsah