Gréckokatolícka cirkev - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Gréckokatolícka cirkev

Inštitúcie > Cirkev
Prvý týždeň veľkého pôstu (12. február – 18. február)
  • Pondelok, o. sv. Meletios; zdržanlivosť od mlieka, mäsa, vajec + pôst
Sv. liturgia nie je slávená

  • Utorok, prep. o. Martinián
Sv. liturgia je slávená o 16:30 hod. za zomrelého - Jozef Bobaľa (manželka)

  • Streda, prep. o. Auxencius; prep. Matrón Pustovník; zdržanlivosť od mäsa
Sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za zomrelého - Ján (Bohu známa)

  • Štvrtok, sv. ap. Onezim
Sv. liturgia nie je slávená

  • Piatok, sv. hieromuč. Pamfil, Porfýrios a spol., zdržanlivosť od mäsa
Sv. liturgia nie je slávená

  • 1. Pôstna sobota – pamiatka na div kolivy, ktorý urobil sv. veľkomuč. Teodor Tirón
Sv. liturgia nie je slávená

  • 1. pôstna nedeľa – nedeľa ortodoxie, sv. o. Lev
slávnostná sv. liturgia je slávená o 9:30 hod. za ZBp a poďakovanie Júlia (mama)

  • Bohoslužby v Majerovciach:
V nedeľu o 8:00 hod. sv. liturgia za zomrelú – Mária (p.Ivanová)

Oznamy:
- na budúcu nedeľu bude zbierka na Gréckokatolícku Charitu Prešov.
- Milí veriaci, v stredu 14. februára 2018 sa bude konať Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove na ul. 17. novembra , ktorej súčasťou je aj naša Gréckokatolícka teologická fakulta ponúkajúca okrem štúdia katolíckej teológie aj ďalšie atraktívne študijné programy.
- Srdečne sú pozvané deti a mládež na Jarný tábor 2018, ktorý sa po prvýkrát organizuje v GMC Bárka J. Voľa. Začiatok 25.02.2018 s registráciou od 14:30 do 16:00 hod. Koniec 01.03.2018 o 12:30 hod. Vek? 9 - 15 rokov Cena? členovia CVČ J. Voľa 30,- €, nečlenovia CVČ 36,- €. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu na: skolacentrum@centrum.sk, telefonicky na číslach: 057/44 90 290, 057/44 90 761, alebo u svojho duchovného otca. Viac informácií na www. gmcbarka.sk
19. Kresťan - nový človek

Nový človek je ponajprv Kristus osobne (Ef 2,15 ), ale aj každý veriaci v Pána Ježiša. Jeho život už nieje podrobený telesnosti, je nepretržité víťazstvo ducha nad telesnosťou (Gal 5,16-25; Rim 8,5-13 ). Telo kresťana, spojene s tým, ktorý prijal „porušiteľné telo“ (Kol 1,22 ), majúce účasť v krste na smrti Kristovej (Rim 6,5n ), je mŕtve pre hriech (Rim 8,10 ), jeho telo biedy sa stane telom spásy (Flp 3,21 ), „duchovným telom“ (1 Kor 15,44 ). Jeho chápavosť je obnovená, pretvorená (Rim 12,2; Ef 4,23 ); vie súdiť (Rim 14,5 ) vo svetle Ducha, a tie skúsenosti vyjadruje rozumovo: či nemá Kristovu myseľ (1 Kor 2,16 )?

1.  Kto je človek
2.  Kto som
3.  Názory filozofov na stvorenie
4. Židovskí filozofi stredoveku
5.  Biblický pohľad

6. Stvorenie človeka v Midrášoch
7. Biblické správy
8. Dve správy
9. Etymológia slov
10. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby
11. Rôzne pohľady  
12. Antropológia
13- Dôstojnosť človeka
14- JEŽIŠ KRISTUS – PRAVÝ OBRAZ BOŽÍ
15. Ježiš prichádza na svet
16. Otec sa zjavuje Synovi
17. Ukáž nám Otca?!
18. Kresťan, obraz Ježiša Krista

19. Kresťan - nový človek
Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Sedliská

Mgr. Peter Calko

správca farnosti
mobil: 0904 892 358

email: sedliska@grkatpo.sk

tel: 057/44 76 186

Farská knižnica
Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Sedliskách


  • 27.september 2017 - Úmrtie titulárneho arcidekana Andreja Zehéra (viac...) 
 

11.apríl 2013  

Posviacka zrekonštruovanej farskej budovy

V chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách 14. apríla 2013 bola slávená archijerejská sv. liturgia naším arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, pri príležitosti následnej posviacky rekonštruovanej farskej budovy. Vzdávali sme vďaky dobrotivému Bohu za všetko čo konal, za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tejto oprave a zveľaďovaní budovy fary a pastoračných priestorov. V homílii otec arcibiskup a metropolita poukázal na dôležitosť svedectva kresťanského života vo svete, morálnosti ľudí žijúcich pred manželstvom, rodičov otvárajúcich sa novému životu k väčšiemu počtu detí a vidieť krásu dnešnej Cirkvi aj cez svedectvo pápeža Františka. Mnohým tieto slová povedané niektoré aj prísne a s láskou ostali hlboko v srdci. (fotogaléria)

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky