Gréckokatolícka cirkev - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Gréckokatolícka cirkev

Inštitúcie > Cirkev
16. týždeň po Zoslaní Svätého Ducha (18. september – 24. september)
 • Pondelok, prep. o. Eumenios Divotvorca
Sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za zomrelú - Helena Sotaková (dcéra Zlatica)

 • Utorok, sv. muč. Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Sv. liturgia je slávená o 8:00 hod. za zomrelého - Michal Puškar (manželka)

 • Streda, sv. velmuč. Eustatios a spol.
Moleben k IC XC, potom sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za zomrelú - Mária (o.Zehér)

 • Štvrtok, Zakončenie sviatku Povýšenia
Sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za zomrelých - Michal, Mária, Ján, Mária

 • Piatok, sv. hieromuč. Fókas, prep. Jonáš, o. Teofan a Todor Popisaný, zdržanlivosť od mäsa
Sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za ZBp a poďakovanie Lucia (mama)

 • Sobota, počatie pror., predchodcu a krstiteľa Jána
Sv. liturgia je slávená o 7:30 hod. za zomrelú - Mária (p.Valčová)

 • 16. nedeľ a po Päťdesiatnici, sv. prvomuč. a apoštolomrovná Tekla
o 7:30 hod. je utiereň
slávnostná sv. liturgia je slávená o 8:30 hod. za ZBp farského spol.

Bohoslužby v Majerovciach:
V utorok o 18:15 hod. sv. liturgia za zomrelú – Mária Hričaková (p.M.Hričaková)
V stredu o 16:00 hod. sv. liturgia za zomrelú – Mária Pernecká (p.Pernecký)
V nedeľu o 10:00 hod. sv. liturgia za ZBp Martin (p.Sarvašová)

Oznamy:
Internetová súťaž počas veľkého pôstu 2016Predbežné pravidlá:
Súťaž bude prebiehať do Paschy, čiže 8 týždňov.
Každý týždeň bude mať štyri úlohy.
Žrebovanie bude v stredu vo Svetlom týždni – týždni po Pasche.
Správne odpovede posielajte do stredy nasledujúceho týždňa po zverejnení úloh.

Správne odpovede, ktoré môžu byť zverejnené, budú zverejňované obtýždeň. Ostatné anonymne na záver.

Internetová súťaž počas veľkého pôstu 2016
Svoje odpovede posielajte do
16.03.2016 na adresu: sedliska@grkatpo.sk

IV. Kolo – piaty týždeň pôstu

Úlohy:  

 • 1. Počas cesty Ježiša s apoštolmi do Jeruzalema Ježiš niekoľko krát predpovedal pred apoštolmi, čo ho v Jeruzalem čaká. Koľko krát spomínajú túto predpoveď evanjelisti?

 • 2. V októbri 2015 sa v Ríme uskutočnila synoda o rodine. Koľko bodov obsahuje záverečný dokument tejto synody?

 • 3. Kto sú patróni Európy vyhlásení cirkevnou hierarchiou?

 • 4. V tomto roku máme okrem výnimočnosti prestupného roka aj jednu výnimočnosť v slávení sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke (25.3.). Kedy môže pripadnúť tento sviatok najneskôr v liturgickom roku s prihliadnutím na Paschu? (Tento rok to je na Veľký piatok, lebo Pascha je 27.3. Môže sa sláviť aj v deň Paschy, či piatok po Pasche? Alebo kedy najneskôr. Predsa nemôže sa sláviť dva týždne po Pasche, lebo Pascha by tým pádom musela byť 11.3., čo nie je možné.)III. Kolo – tretí týždeň pôstu
Úlohy:  

 • 1. Jeden muž dal zabiť Jakuba, Jánovho brata a aj Petra dal chytiť a uvrhol do väzenia. Po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Kto to urobil a čo sa s Petrom stalo?

 • 2. Koľko trval pontifikát sv. pápeža Jána Pavla II ?

 • 3. Počas pôstu sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci – Paschy. Čo znamená slovo Pascha?

 • 4. Tento krát bude vašou úlohou pomodliť sa za parlamentné voľby, ktoré budú na budúcu sobotu.


II. Kolo – druhý týždeň pôstu
Úlohy:  

 • 1. Napíš nejakú liturgickú (nie vlastnými slovami) modlitbu, ktorá sa modlí výlučne v pôstnom období. Text modlitby. Aspoň úryvok s uvedením, kedy sa modlí, alebo aká je to modlitba.

 • 2. Svätý Otec František je pápežom plným prekvapení. Po vyhlásení Svetových dní mládeže v  Krakove, po inaugurácii Jubilejného roku milosrdenstva, po avizovaní špeciálnych misionárov milosrdenstva, nás prekvapí aj patrónmi na tento Svätý rok. Vieš, kto nimi je?

 • 3. V histórii izraelitov sa opisuje jeden deň, kedy mali byť v zajatí vyhubení. Milosťou Božou sa však tento deň utrpenia zmenil na radosť, žiaľ na veselosť, a tak bol na jeho pamiatku ustanovený sviatok. Aký? (Pomôckou ti môže byť odvolávka na jednu /???/ knihu starého zákona: kap. 9,1-32)

 • 4. Po skutkoch telesného milosrdenstva vás pozývam v tomto týždni vykonať skutok duchovného milosrdenstva. A znovu prosím o svedectvo, ktoré by bolo zverejnené na záver so všetkými ostatnými na povzbudenie pre mnohých.


I. Kolo – prvý týždeň pôstu

Úlohy:  

 • 1. Nájdi vo Svätom Písme text, v ktorom je slovíčko „pôst“.

 • 2. Aké významné historické stretnutie pápeža Františka (s kým, kde) je naplánované v prvom týždni tohto pôstu? (Historické preto, lebo pápež sa priamo s osobou v takom postavení ešte v histórii nestretli.)

 • 3. Ostatky ktorej svätice putovali po Slovensku od 10. do 24. januára 2016?

 • 4. Vykonaj skutok telesného milosrdenstva a napíš o tom.Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Sedliská

Mgr. Peter Calko

správca farnosti
mobil: 0904 892 358

email: sedliska@grkatpo.sk

tel: 057/44 76 186

Farská knižnica
Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Sedliskách
 
19. Kresťan - nový človek

Nový človek je ponajprv Kristus osobne (Ef 2,15 ), ale aj každý veriaci v Pána Ježiša. Jeho život už nieje podrobený telesnosti, je nepretržité víťazstvo ducha nad telesnosťou (Gal 5,16-25; Rim 8,5-13 ). Telo kresťana, spojene s tým, ktorý prijal „porušiteľné telo“ (Kol 1,22 ), majúce účasť v krste na smrti Kristovej (Rim 6,5n ), je mŕtve pre hriech (Rim 8,10 ), jeho telo biedy sa stane telom spásy (Flp 3,21 ), „duchovným telom“ (1 Kor 15,44 ). Jeho chápavosť je obnovená, pretvorená (Rim 12,2; Ef 4,23 ); vie súdiť (Rim 14,5 ) vo svetle Ducha, a tie skúsenosti vyjadruje rozumovo: či nemá Kristovu myseľ (1 Kor 2,16 )?

1.  Kto je človek
2.  Kto som
3.  Názory filozofov na stvorenie
4. Židovskí filozofi stredoveku
5.  Biblický pohľad

6. Stvorenie človeka v Midrášoch
7. Biblické správy
8. Dve správy
9. Etymológia slov
10. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby
11. Rôzne pohľady  
12. Antropológia
13- Dôstojnosť človeka
14- JEŽIŠ KRISTUS – PRAVÝ OBRAZ BOŽÍ
15. Ježiš prichádza na svet
16. Otec sa zjavuje Synovi
17. Ukáž nám Otca?!
18. Kresťan, obraz Ježiša Krista

19. Kresťan - nový človek
 
 
 

11.apríl 2013  

Posviacka zrekonštruovanej farskej budovy

V chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách 14. apríla 2013 bola slávená archijerejská sv. liturgia naším arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, pri príležitosti následnej posviacky rekonštruovanej farskej budovy. Vzdávali sme vďaky dobrotivému Bohu za všetko čo konal, za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tejto oprave a zveľaďovaní budovy fary a pastoračných priestorov. V homílii otec arcibiskup a metropolita poukázal na dôležitosť svedectva kresťanského života vo svete, morálnosti ľudí žijúcich pred manželstvom, rodičov otvárajúcich sa novému životu k väčšiemu počtu detí a vidieť krásu dnešnej Cirkvi aj cez svedectvo pápeža Františka. Mnohým tieto slová povedané niektoré aj prísne a s láskou ostali hlboko v srdci. (fotogaléria)

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky