2015_referendum o rodine - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2015_referendum o rodine

Fotogaléria > 2015

REFERENDUM  O  RODINE  2015
V OBCI SEDLISKÁCH - VÝSLEDKY


Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
do zoznamu na hlasovanie:                                                                                        1046

Počet oprávnených občanov  ktorým sa vydali hlasovacie lístky:                               
       471

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                                                      
  471

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:                                                      
     467

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:                                                      
     4


Otázky:                                                                                   Počet hlasov               Počet hlasov
                                                                                                   ,,ÁNO"                         ,,NIE"
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo
   nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku
   medzi jedným mužom a jednou ženou?                                     458                                 9


2. Súhlasíte s tým aby párom alebo skupinám osôb
   rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
   ( adopcia ) detí a ich následná výchova?                                    455                                9


3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať
   účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
   správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
   samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?                                    451                             14Účasť na referende o rodine 2015 v obci Sedliská:                   45%
Návrat na obsah