Príspevky 2019 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2019

Aktuality z obce

 • 23.december 2019 - Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva (viac...)

 • 20. december 2019 - Oznámenie Okresného úradu Vranov n/T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)

 • 20.. december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 20/12/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 3.december 2019 - Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 3. december 2019 - Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 (viac...)

 • 28. november 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/11/2019 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 17. september 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 17/9/2019 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 5. september 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 5/9/2019 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Záverečného účtu obce za rok 2018 - schválený - viac...

 • 28. jún 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/6/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 - viac...

 • 7. jún 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 7/6/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 1. jún 2019 - Naším deťom -  ZŠ s MŠ v Sedliskách pozývajú deti a ich rodičov na školskú akciu "Naším deťom" do areálu školy o 13.00 hod. (fotogaléria) • 25. máj 2019 - Voľby do Európskeho parlamentu - viac

 • 24. máj 2019 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 24/5/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10.5.2019 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ (viac...)

 • 30.4 - 31.5.2019 - Zápis do materskej školy na školský rok 2019-2020


 • 14. apríl 2019 - Výstavná prezentácia tradícií - Veľká noc na valale (viac...)

 • 2.-4.4.2019 - Informačné stretnutie MAS určené pre podnikateľov (viac...)

 • 30. marec 2019 - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (2.kolo)

 • 29. marec 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/3/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 26.marec 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Lysá Hora (viac...)

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou oznamuje verejnosti, že od 01.04.2019 bude oddelenie dokladov Vranov nad Topľou sídliť v nových priestoroch v budove AOC (1. poschodie) na ul. Námestie slobody 5 vo Vranove n. Topľou“. Zároveň z dôvodu sťahovania oddelenia dokladov Vranov nad Topľou do nových priestorov, bude dňa 29.03.2019 (piatok) oddelenie dokladov vo Vranove nad Topľou zatvorené počas celého dňa.

 • 16. marec 2019 - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (1.kolo)

 • 22. február 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 22/2/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Prerušenie distribúcie elektriny - v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Sedliská - ulička od hlavnej cesty úsek od č.d. 241 po č.d. 239 a č.d. 291, domy na hlavnej ceste úsek od č.d. 238 po č.d. 210: 20. február 2019 od 08:00 h do 12:00 hod. (viac...)

 • 15. február 2019 - Láska po vichodňarski - Starosta obce a poslanci OZ v Sedliskách Vás pozývajú na romantický večer s divadlom KĽUD  na kabaretnú komédiu plnú scénok a gagov s motívom láska. Cena vstupného: 1,-euro na osobu. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 11. február 2019 - Výberové konanie MŠ - (viac...)

 • Revíziu vonkajších rozvodov plynu - Od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu, je podľa zákona povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho, vás dnes a v najbližších dňoch, budú osobne navštevovať pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, u ktorých si môžete objednať revízie plynových rozvodov až po spotrebiče. Pracovníci sú označení preukazom. (osvedčenie)
Mená pracovníkov: Stratilík Zdeněk  0948 14 75 75 stratilik@srss.sk,  Ing. Lukáčová Lucia
Mená revíznych technikov: Marcel Novysedlák, Michal Makara, Ján Michalec

 • 25. január 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 25/1/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23. január 2019 - Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (príloha)

 • 28.december 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/12/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10.december 2018 - Ustanovujúce zasadnutie - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 10/12/2018 (pondelok) o 17.30 hod. (pozvánka)

Návrat na obsah