2023 - Slávnosť sv.Cyrila a Metóda - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2023 - Slávnosť sv.Cyrila a Metóda

Fotogaléria > 2023
Cyrilo-metodská slávnosť pod hradom Čičva
 
V Sedliskách - Podčičve  sa v stredu 5.júla 2023 pod zrúcaninami hradu Čičva  v kostole Povýšenia sv.  Kríža  konala cirkevná slávnosť  na sviatok sv. Cyrila a Metoda a zároveň  z príležitosti   sviatku 1160. výročia príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.  Svätú omšu celebroval správca rímskokatolíckej farnosti Sedliská PaedDr. Peter Sabol a povzbudzujúcu homíliu spojenú s príkladmi zo života predniesol Mgr. Ľubomír Novák  správca gréckokatolíckej farnosti, ktorý priblížil život obidvoch vierozvestcov            a opísal ich historický význam príchodu v roku 863 na Veľkú Moravu.   Po svätej omši od kostola sa  sprievodom veriaci presunuli k súsošiu solúnskych bratov   v nadživotnej veľkosti. Členovia folklórnej  speváckej skupiny Verbina v ľudovom kroji zaspievali piesne: Slovensko naše a Svätý Cyril a Svätý Metod.
 
V mene Miestneho odboru Matice slovenskej v Sedliskách prítomných privítala jej predsedníčka PaedDr. Mária Grajcarová na historickej pôde čičvianského  podhradia. Nasledoval príhovor  starostu obce Sedliská Mgr. Matej Sabola,  ktorý pripomenul historický aj kultúrny význam príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda tu na Slovensko. Po starostovi obce sa prítomným prihovoril člen výboru Matice slovenskej na Slovensku a podpredsedu Okresnej rady Matice  slovenskej vo Vranove nad Topľou Ing. Ladislav Kalafa.
 
Po príhovoroch sa uskutočnil krátky duchovný obrad pri súsoší počas ktorého sa duchovní otcovia spolu s veriacimi pomodlili modlitbu  k Svätému Cyrilovi a Metodovi. V závere podujatia členovia Folklórnej speváckej skupine Verbina zaspievali nádherné duchovné  a náboženské piesne.
 
V popoludňajších hodinách o 15:00 hod. program pokračoval v Hrobke rodiny Barkóczy, kde si prítomní návštevníci vypočuli Cyrilometodejsku  akadémiu zmiešaného speváckeho zboru Ozvena z Vranova nad Topľou, ktorého program zostavila  zriaďovateľka a dirigentka pani Vilma Krausperová. Celý tento program obohatili pekným slovom a piesňou, hudbou  zo života sv. Cyrila a Metoda našich vierozvestcov.
 
Organizátormi podujatia boli: Obec Sedliská,: Miestny odbor Matice slovenskej Sedliská, Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolíčka cirkev Sedliská.
 
Slávnosť bola podporená Maticou slovenskou a obcou Sedliská.
 
PaedDr. Mária Grajcarová
 
Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Sedliská
 
       
 
 
                                                                              
 
                                                                                 


 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Matej Sabol
starosta obce Sedliská
Návrat na obsah