Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah
Aktuality z obce

    • 27. jún 2024 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 27/6/2024 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • 10.6.2024 - Záverečný účet obce 2023 (viac...)

    • 13. máj 2024 - Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ ZŠ s MŠ Sedliská 93 - (viac...)


    • Výberové konanie - rozvojový tím Sedliská (viac...)

    • 26. apríl 2024 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 26/4/2024 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • 20.marec 2024 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.III (viac...)

    • 23. február 2024 - Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Sedliská Obecné zastupiteľstvo Obce Sedliská v súlade s § 18a a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Sedliská č.59/2024 zo dňa 07.02.2024 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Sedliská. (viac...)

    • 7. február 2024 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 7/2/2024 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • 15. december 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 15/12/2023 o 18.30 hod. (pozvánka)

    • 13.december 2023 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.III (viac...)

    • 24.november 2023 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.II (viac...)

    • 15. november 2023 - Oznámenie o začatí správneho konania - Výstavba chodníka k cintorínu (viac...)

    • 30. október 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 30/10/2023 o 17.30 hod. (pozvánka)


    • Výsledky parlamentých volieb 2023 - Sedliská

    • 21.august 2023 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.I (viac...)


    • 14.august 2023 - Verejná vyhláška - VSD rekonštrukcia NN a DP (vyhláška, výkres)

    • 29. jún 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 29/6/2023 o 19.00 hod. (pozvánka)

    • Návrh záverečného účtu obce 2022 obce Sedliská (viac...)

    • 9. jún 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 9/6/2023 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • Triedivosť komunálneho odpadu v obci za rok 2022 dosiahla: 65,5 percent. (viac...)

    • 16. marec 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 16/3/2023 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • 27.január 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 27.1.2023 o 17.00 hod. (pozvánka)


    • 15. december 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 15/12/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)


    • 28. november 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 28/11/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)


    Kontaktné údaje


    Mgr. Matej Sabol - starosta obce Sedliská


    Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávskej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.


    .

    Liturgické oznamy
    Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách
    Nedeľa 21/7
    08.30 hod.
    Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve
    Nedeľa 21/7
    07.30 hod.
    Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách
    Nedeľa 21/7
    10.30 hod.

    RELAX Park
    Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko
    Prispejte aj VY 2% percentami na dobrú vec
    pre KZ Sedliská
    (FSk Verbina, JDS Sedliská)
    Zaujímavé odkazy


    online

    Profil obce

    Župa  -  Zemplínska

    Okres - Vranov nad Topľou
    Prvá písomná správa - rok 1323
    Hrad z roku 1270
    Nadmorská výška: 160m
    Rozloha: 1024 Ha  
    Insignie obce:
    erb, vlajka, pečať

    Štatistické údaje k 31.12.2023
    Počet obyvateľov    1524
    Ženy                      765
    Muži                       759
    Narodilo sa              33
    Zomrelo                   10
    Odsťahovalo sa       29
    Prisťahovalo sa        26
    Kontaktné údaje
    Obec Sedliská

    OcÚ Sedliská 85
    094 09 Sedliská
    okr. Vranov nad Topľou
    kraj: Prešovský
    Slovensko
    tel.: 0574476247
    0574886441

    Fax: 0574886440

    Napíšte nám ...

    Kuriozity obce
    • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

    • 1.auto vlastnil Michal Murín

    • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

    • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

    • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

    • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

    • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

    • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

    • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

    • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

    Návrat na obsah