Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah
Aktuality z obce

    • 20.marec 2024 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.III (viac...)

    • 23. február 2024 - Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Sedliská Obecné zastupiteľstvo Obce Sedliská v súlade s § 18a a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Sedliská č.59/2024 zo dňa 07.02.2024 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Sedliská. (viac...)

    • 7. február 2024 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 7/2/2024 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • 15. december 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 15/12/2023 o 18.30 hod. (pozvánka)

    • 13.december 2023 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.III (viac...)

    • 24.november 2023 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.II (viac...)

    • 15. november 2023 - Oznámenie o začatí správneho konania - Výstavba chodníka k cintorínu (viac...)

    • 30. október 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 30/10/2023 o 17.30 hod. (pozvánka)


    • Výsledky parlamentých volieb 2023 - Sedliská

    • 21.august 2023 - Výberové konanie - Rozvojové tímy č.I (viac...)


    • 14.august 2023 - Verejná vyhláška - VSD rekonštrukcia NN a DP (vyhláška, výkres)

    • 29. jún 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 29/6/2023 o 19.00 hod. (pozvánka)

    • Návrh záverečného účtu obce 2022 obce Sedliská (viac...)

    • 9. jún 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 9/6/2023 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • Triedivosť komunálneho odpadu v obci za rok 2022 dosiahla: 65,5 percent. (viac...)

    • 16. marec 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 16/3/2023 o 17.30 hod. (pozvánka)

    • 27.január 2023 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 27.1.2023 o 17.00 hod. (pozvánka)


    • 15. december 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 15/12/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)


    • 28. november 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 28/11/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)


    Kontaktné údaje


    Mgr. Matej Sabol - starosta obce Sedliská


    Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávskej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.


    .

    Liturgické oznamy
    Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách
    Nedeľa 14/4
    10.30 hod.
    Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve
    Nedeľa 14/4
    09.30 hod.
    Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách
    Nedeľa 14/4
    08.00 hod.
    10.30 hod.

    RELAX Park
    Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko
    Prispejte aj VY 2% percentami na dobrú vec
    pre KZ Sedliská
    (FSk Verbina, JDS Sedliská)
    Zaujímavé odkazy


    online

    Kontaktné údaje
    Obec Sedliská

    OcÚ Sedliská 85
    094 09 Sedliská
    okr. Vranov nad Topľou
    kraj: Prešovský
    Slovensko
    tel.: 0574476247
    0574886441

    Fax: 0574886440

    Napíšte nám ...

    Kuriozity obce
    • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

    • 1.auto vlastnil Michal Murín

    • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

    • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

    • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

    • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

    • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

    • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

    • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

    • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

    Profil obce

    Župa  -  Zemplínska

    Okres - Vranov nad Topľou
    Prvá písomná správa - rok 1323
    Hrad z roku 1270
    Nadmorská výška: 160m
    Rozloha: 1024 Ha  
    Insignie obce:
    erb, vlajka, pečať

    Štatistické údaje k 31.12.2023
    Počet obyvateľov    1524
    Ženy                      765
    Muži                       759
    Narodilo sa              33
    Zomrelo                   10
    Odsťahovalo sa       29
    Prisťahovalo sa        26
    Návrat na obsah