Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce


 • 28.december 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/12/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 11.december 2018 - Návrh rozpočtu 2019 (viac...)

 • 10.december 2018 - Ustanovujúce zasadnutie - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 10/12/2018 (pondelok) o 17.30 hod. (pozvánka)

 • 30. november 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 30/11/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 29. november 2018 - POZVÁNKA - Informačné stretnutie pre podnikateľské subjekty z územia MAS Pod hradom Čičva (viac...) • 29. október 2018 - Verejná vyhláška - Kanalizácia a ČOV Sedliská (viac...)

 • 29. október 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/10/2018 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 22.október 2018 - Verejné vyhlášky - (M.Fecenko, 1, 2)

 • 19.október 2018 - Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Sedliská na zverejnenie (viac...)


 • 9. október 2018 - Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien s doplnkov č.2 Územného plánu obce Sedliská (viac...)


 • OZNAM - Poberatelia pomoci v hmotnej núdzi sú povinní doručiť na ÚPSVaR Vranov nad Topľou (budova AOC) – 2. poschodie potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky. Ide o deti, ktoré nastúpili do ZŠ a sú  narodené od 01.09.2011 do 31.08.2012. Zároveň je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve strednej a vysokej školy v školskom roku 2018/2019 k výplate prídavku na dieťa.

 • 10.september 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/9/2018 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 4.september 2018 - Stavebné konanie - chodník smerom na Vyšný Kazimír (viac...)


 • 30.august 2018 - Vymenovanie zapisovateľa do orgánov samosprávy (viac...)

 • 22. august 2018 - Zmeny a doplnkyč.2 - Územný plán obce Sedliská (viac...)

 • 10. august 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/8/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 2.júl 2018 - OZNAM - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou týmto oznamuje, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 2. júla 2018 (pondelok), bude oddelenie dokladov Vranov nad Topľou so sídlom na ul. Rázusovej 106/9 (oproti Sociálnej poisťovni) zatvorené počas celého dňa. viac

 • 26.jún 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 26/6/2018 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 15.06.2018 - Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“ (viac...) • 22.mája 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 22/05/2018 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 15. máj 2018 - Prerušenie distribúcie elektriny (viac...)


 • 28.február 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/02/2018 (streda) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 16. február 2018 - Verejná vyhláška - zastavenie územného konania (viac...)

 • Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ, Sedliská 93 pre materskú školu (predprimárne vzdelávanie). (viac...) • 19.december 2017 - Oznámenie pre obce §12b zákon 504/2003 (viac...)


 • 18.december 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 18/12/2017 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 14.november 2017 - Rozhodnutie - Odbor výstavby a bytovej politiky (viac...)
 • 13.október 2017 - OZNAM - Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Sedliská 93 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 (školský zákon) udeľuje  žiakom ZÁKLADNEJ  ŠKOLY dňa 13.10.2017 (piatok) r i a d i t e ľ s k é  v o ľ n o  z prevádzkových dôvodov – prerušenie distribúcie elektriny. V tento deň bude prevádzka aj v MŠ a ŠKD z vyššie uvedeného dôvodu prerušená. Nástup do školy je v pondelok 16.10.2017.
PaedDr.Adriana Harmanová – riaditeľka školy

 • 13.október 2017 - Prerušenie distribúcie elektriny (viac...)

 • 28.september 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/9/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • OZNAM - Zubno-lekárska služba prvej pomoci (viac...)

 • 29.august 2017 - Pri príležitosti 25. výročia posvätenia chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách Vás srdečne pozývame na archijerejskú sv. liturgiu dňa 29. augusta 2017 na sviatok sťatia hlavy sv. proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (pozvánka)

 • 5. júl 2017 - Cyrilometodejské slávnosti 2017 (viac...)


 • 29. jún 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/6/2017 (štvrtok)) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 6. jún 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 6/6/2017 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 2.jún 2017 - VÝZVA - Udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospod. pozemkov (viac...)


 • PONUKA PRÁCE NA HRADE ČIČVA - viac... • 12. máj 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 12/5/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 20.marec 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  20/3/2017 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 25.január.2017 - Bezplatné meranie zraku (leták)


Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

.

Kontaktné údaje:

Obec Sedliská
OcÚ Sedliská 85, 094 09 Sedliská
okr. Vranov nad Topľou / Slovensko
tel.:       0574476247, 0574886441
Fax:       0574886440


Napíšte nám ...


Venujte aj Vy - 2 percentá dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Komunitné združenie Sedliská
(Verbina, Šedliščanske chlopi, JDS - seniori)
, budete potrebovať nasledovné formuláre:


- Vyhlásenie o poukázaní 2%
- potvrdenie o zaplatení dane

Profil obce

Župa  -  Zemplínska
Okres - Vranov nad Topľou
Prvá písomná správa - rok 1323
Hrad z roku 1270
Počet obyvateľov:  1312
Nadmorská výška: 160m
Rozloha: 1024 Ha  
Insignie obce:
erb, vlajka, pečať

Program rozvoja obce na roky 2015 - 2022

Štatistické údaje k 31.12.2017

Počet obyvateľov 1430
Ženy                      708
Muži                       722
Narodilo sa              22
Zomrelo                   13
Odsťahovalo sa       39
Prisťahovalo sa         8

Liturgické oznamy

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách

Nedeľa 20/1

10.30 hod.

celý týždeň

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve

Nedeľa 20/1

08.00 hod.

celý týždeň

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách

Nedeľa 20/1

08.30 hod.

celý týždeň

Zámer predaja majetku obce
Ako odpad správne separovať
Kuriozity obce
 • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

 • 1.auto vlastnil Michal Murín

 • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

 • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

 • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

 • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

 • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

 • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

 • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

 • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

Správy z domova
Počasie pre obec Sedliská
Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky