Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce


 • 10. január 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/1/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23.december 2019 - Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva (viac...)

 • 20. december 2019 - Oznámenie Okresného úradu Vranov n/T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)

 • 20.. december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 20/12/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 3.december 2019 - Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 3. december 2019 - Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 (viac...)

 • 28. november 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/11/2019 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 17. september 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 17/9/2019 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 5. september 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 5/9/2019 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Záverečného účtu obce za rok 2018 - schválený - viac...

 • 28. jún 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/6/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 - viac...

 • 7. jún 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 7/6/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 1. jún 2019 - Naším deťom -  ZŠ s MŠ v Sedliskách pozývajú deti a ich rodičov na školskú akciu "Naším deťom" do areálu školy o 13.00 hod. (fotogaléria) • 25. máj 2019 - Voľby do Európskeho parlamentu - viac

 • 24. máj 2019 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 24/5/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10.5.2019 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ (viac...)

 • 30.4 - 31.5.2019 - Zápis do materskej školy na školský rok 2019-2020


 • 14. apríl 2019 - Výstavná prezentácia tradícií - Veľká noc na valale (viac...)

 • 2.-4.4.2019 - Informačné stretnutie MAS určené pre podnikateľov (viac...)

 • 30. marec 2019 - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (2.kolo)

 • 29. marec 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/3/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 26.marec 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Lysá Hora (viac...)

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou oznamuje verejnosti, že od 01.04.2019 bude oddelenie dokladov Vranov nad Topľou sídliť v nových priestoroch v budove AOC (1. poschodie) na ul. Námestie slobody 5 vo Vranove n. Topľou“. Zároveň z dôvodu sťahovania oddelenia dokladov Vranov nad Topľou do nových priestorov, bude dňa 29.03.2019 (piatok) oddelenie dokladov vo Vranove nad Topľou zatvorené počas celého dňa.

 • 16. marec 2019 - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (1.kolo)

 • 22. február 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 22/2/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Prerušenie distribúcie elektriny - v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Sedliská - ulička od hlavnej cesty úsek od č.d. 241 po č.d. 239 a č.d. 291, domy na hlavnej ceste úsek od č.d. 238 po č.d. 210: 20. február 2019 od 08:00 h do 12:00 hod. (viac...)

 • 15. február 2019 - Láska po vichodňarski - Starosta obce a poslanci OZ v Sedliskách Vás pozývajú na romantický večer s divadlom KĽUD  na kabaretnú komédiu plnú scénok a gagov s motívom láska. Cena vstupného: 1,-euro na osobu. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 11. február 2019 - Výberové konanie MŠ - (viac...)

 • Revíziu vonkajších rozvodov plynu - Od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu, je podľa zákona povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho, vás dnes a v najbližších dňoch, budú osobne navštevovať pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, u ktorých si môžete objednať revízie plynových rozvodov až po spotrebiče. Pracovníci sú označení preukazom. (osvedčenie)
Mená pracovníkov: Stratilík Zdeněk  0948 14 75 75 stratilik@srss.sk,  Ing. Lukáčová Lucia
Mená revíznych technikov: Marcel Novysedlák, Michal Makara, Ján Michalec

 • 25. január 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 25/1/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23. január 2019 - Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (príloha)

 • 28.december 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/12/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10.december 2018 - Ustanovujúce zasadnutie - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 10/12/2018 (pondelok) o 17.30 hod. (pozvánka)

Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

.

Profil obce

Župa  -  Zemplínska
Okres - Vranov nad Topľou
Prvá písomná správa - rok 1323
Hrad z roku 1270
Počet obyvateľov:  1312
Nadmorská výška: 160m
Rozloha: 1024 Ha  
Insignie obce:
erb, vlajka, pečaťŠtatistické údaje k 31.12.2018

Počet obyvateľov    1431
Ženy                      708
Muži                       723
Narodilo sa              18
Zomrelo                   15
Odsťahovalo sa       26
Prisťahovalo sa         25

Kontaktné údaje:

Obec Sedliská
OcÚ Sedliská 85

094 09 Sedliská
okr. Vranov nad Topľou

kraj: Prešovský

Slovensko
tel.: 0574476247

0574886441


Fax: 0574886440


Napíšte nám ...


Liturgické oznamy

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách

Nedeľa 19/1

10.30 hod.

celý týždeň

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve

Nedeľa 19/1

8.00 hod.

celý týždeň

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách

Nedeľa 19/1

08.30 hod.

celý týždeň

Dôležité odkazy

Odchody autobusov 2019
platný od 09.12.2018 do 14.12.2019

Vývoz komunálneho odpadu 2020


Venujte aj Vy - 2 percentá dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Komunitné združenie Sedliská
(Verbina, Šedliščanske chlopi, JDS - seniori)
, budete potrebovať nasledovné formuláre:


- Vyhlásenie o poukázaní 2%
- potvrdenie o zaplatení dane

Zámer predaja majetku obce
Ako odpad správne separovať
Kuriozity obce
 • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

 • 1.auto vlastnil Michal Murín

 • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

 • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

 • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

 • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

 • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

 • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

 • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

 • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

Správy z domova
Počasie pre obec Sedliská
Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky