Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality z obce • 14.november 2017 - Rozhodnutie - Odbor výstavby a bytovej politiky (viac...)
 • 13.október 2017 - OZNAM - Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Sedliská 93 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 (školský zákon) udeľuje žiakom ZÁKLADNEJ ŠKOLY dňa 13.10.2017 (piatok)  r i a d i t e ľ s k é  v o ľ n o  z prevádzkových dôvodov – prerušenie distribúcie elektriny. V tento deň bude prevádzka aj v MŠ a ŠKD z vyššie uvedeného dôvodu prerušená. Nástup do školy je v pondelok 16.10.2017.
PaedDr.Adriana Harmanová – riaditeľka školy

 • 13.október 2017 - Prerušenie distribúcie elektriny (viac...)

 • 28.september 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/9/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • OZNAM - Zubno-lekárska služba prvej pomoci (viac...)

 • 29.august 2017 - Pri príležitosti 25. výročia posvätenia chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách Vás srdečne pozývame na archijerejskú sv. liturgiu dňa 29. augusta 2017 na sviatok sťatia hlavy sv. proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (pozvánka)

 • 5. júl 2017 - Cyrilometodejské slávnosti 2017 (viac...)


 • 29. jún 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/6/2017 (štvrtok)) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 6. jún 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 6/6/2017 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 2.jún 2017 - VÝZVA - Udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospod. pozemkov (viac...)


 • PONUKA PRÁCE NA HRADE ČIČVA - viac... • 12. máj 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 12/5/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 20.marec 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 20/3/2017 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 25.január.2017 - Bezplatné meranie zraku (leták)


 • 19. december 2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  19/12/2016 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 21. november 2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  21/11/2016 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 12. október 2016 - Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku (viac...)


 • 23. september 2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  23/9/2016 (piatokk) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 5. júl 2016 - Pozvánka na Slávnosť sv Cyrila a Metoda (pozvánka)


 • 19. jún 2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  19/6/2016 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)
 • 3. máj 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente - poh psk na roky 2016_2020 (viac...)


 • 27. apríl 2016 - Ponuka spolupráce notára pre občanov našej obce. viac (príloha).


 • 26. apríla 2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  26/4/2016 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 20. apríl 2016 - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jarmila Kanalošová) (viac...)


 • 30.4 - 31.5.2016 - Zápis detí do materskej školy v Sedliskách na školský rok 2016/2017.

pozvánka


tlačivo • 5. apríl 2016 - Zápis do 1. ročníka ZŠ - zápis sa uskutoční v budove základnej školy od 9.00 do 16.00 hod. K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. (viac...)


 • 18. marec 2016 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  18/3/2016 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 5. marec 2016 - VÝSLEDKY - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. (viac...)


 • 3. marec 2016 - Prerušenie dodávky elektrickej energie (viac...)


 • 9. február 2016 -  Informácia k strategickému dokumentu obce Sedliská (viac...) • 21. december 2015 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  21/12/2015 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • november 2015 - WIFI free - Od novembra sa môžu majitelia prenosných počítačov, mobilných telefónov podporujúcich technológiu Wi-Fi, pripojiť na futbalovom ihrisku bezplatne na internet.


 • 14. september 2015 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  14/9/2015 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 18.september 2015 - Prerušenie dodávky elektrickej energie (viac...)


 • Info leták - Granit Zemplínska Šírava - viac...


 • 10. júl 2015 - Mimoriadne obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň  10/7/2015 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 3. júl 2015 - Oznamenie o strategickom dokumente 2 - viac... • 26. jún 2015 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  26/6/2015 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 7. jún 2015 - ROZTOKY 2015 -Šedliščanské chlopi opäť na stupňoch víťazov - zúčastnili sa okresnej  speváckej súťaží sólistov spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov v obci Banské (24. ročník), kde v silnej konkurencií obsadili zlaté pásmo. Poďakovanie patrí všetkým: J. Čalfa, J. Hoľko, J. Paľovčík, M. Sabol. (diplom)

Ďakujeme za Vašu podporu


 • 24. - 25. jún 2015 - Prerušenie dodávky elektrickej energie - celá obec Sedliská - (viac)

 • 23. jún 2015 - Prerušenie dodávky elektrickej energie - smer Vyšný Kazimír (viac) • 17. apríl 2015 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  17/4/2015 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 22. marec 2015 - Veľká noc ide ... - ZO JDS v Sedliskách Vás pozýva na výstavkupod názvom "Veľká noc ide...", ktorá bude otvorená dňa 22. marca 2015 o 15.00 hod. vo veľkej sále kult. domu v Sedliskách. Výstavka rôznych technológií prípravy veľkonočných vajíčok, ozdôb a iných dekoratívnych predmetov bude verejnosti dostupná aj v dňoch 23.3 od 13.00 -15.00 hod., 24.3 od 10.00 -12.00 hod., 25.3 od 13.00 - 15.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.


 • 12. apríl 2015 - Výročná členská schôdza PS Sedliská - Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva Sedliská, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12.04.2015 v sále kultúrneho domu Sedliská so začiatkom o 14.30 hod. (pozvánka) • 27. február 2015 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  27/2/2015 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 29. december 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  29.12.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 12. december 2014 - Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie, ktoré sa uskutoční 12.12.2014 (piatok ) o 19:00 hodine v Kultúrnom dome v Sedliskách. (pozvánka) • 15. august 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  15.8.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Letné prázdninové stredy - Obec Sedliská v spolupráci so ZŠ s MŠ v Sedliskách pripravila pre detí od 16.7 do konca augusta prázdninové aktivity, plné zábavy a hier. Všetci ste srdečne pozvaní do areálu školy. (viac...) (fotogaléria)


 • Informácia o voľných pracovných miestach - na základe § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (viac...)


 • 20. jún 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  20.6.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 1. jún 2014 - ROZTOKY 2014 - Ďalší super úspech pre "Šedliščanských chlopoch", ktorý sa  zúčastnili na okresnej  speváckej súťaží sólistov spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov v obci Banské (23. ročník), kde v silnej konkurencií obsadili zlaté pásmo a zároveň získali titul súťaže "Laureát". Poďakovanie patrí všetkým: M.Babjačok, J. Čalfa, J. Hoľko, J. Paľovčík, M. Sabol a R. Majoroš. (diplom)


 • Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s Materskou školou v Sedliskách (viac...)


 • 19.máj 2014 - Voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Sedliskách. (celý dokument)


 • Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce - VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE - Obec Sedliská vypisuje výberové konanie na funkciu - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Sedliská. V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Sedliská. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Sedliská zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 16. júna 2014. (STIAHNUŤ CELÝ DOKUMENT)


 • 9. mája 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  9.5.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 3. máj 2014 - Duchovná obnova - Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu Ružencového bratstva v rímskokatolíckom kostole v Sedliskách. (viac...)


Čistenie potoka - V 15-tom týždni po dohode obce Sedliská  a SVP š.p. Správa povodia Bodrogu Trebišov sme vyčistili Kazimírsky potok nad cestným mostom cesta 1. triedy a tým sme zrealizovali ďalšie protipovodňové opatrenie. Ďakujeme SVP š.p. za pomoc.

 • Oznámenie o priamom predaji hnuteľného majetku - obec Sedliská ponúka na priamy predaj hnuteľného majetku osobné motorové vozidlo značky VW Golf 1,8 benzín r.v. 1993 za vyvolávaciu cenu 200 eur. V prípade záujmu požiadajte OBEC SEDLISKÁ  o kúpu tohto vozidla aj s vami ponúkanou cenou písomne do termínu 15.04.2013. (Viac informácií)


 • 14. marec 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  14.3.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti - Národná banka Slovenska v spolupráci so štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS v mesiacoch február až marec 2014. (...viac)


 • Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky. (viac...)


 • 2.február 2014 - Voľby horliteliek ruží  RB sv. Jána Krstiteľa. (viac...)


 • 1. január 2014 - Novela cestného zákona (viac...)


 • 16. december 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  16.12.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 9. november 2013 - Voľby 2013 -  Výsledky volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb. (viac...)


 • 20. október 2013 - Mesiac úcty k starším - Obec Sedliská a Jednota dôchodcov v Sedliskách, pozývajú starobných dôchodcov dňa 20. októbra 2013 o 15.00 h, do kultúrneho domu, kde sa uskutoční podujatie venované naším starkým a starkám. V programe vystúpia deti ZŠ s MŠ Sedliská. Nebude chýbať občerstvenie. (fotogaléria) • 4.októbra 2013 - Zbierka použitého oblečenia - Zbierka sa uskutoční každý deň okrem víkendu do 04.10.2013 v čase od  8.00h do 15.00h na OcÚ Sedliská. Veci prosíme zabalené do igelitových vriec či krabíc, aby sa nepoškodili transportom. Ďakujeme (viac...)


 • 27. septembra 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň 27.09.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 14.-15. september 2013 - II.Kalvársky odpust - (program)


 • 11.august 2013 - Slávnosti remesiel 2013 - Obec Sedliská, Hornozemplinské osvetové stredisko a Vlastivedné múzeum Hanušovce n/T Vás pozývajú na Slávnosti remesiel pod hradom Čičva v areáli amfiteátra.(viac...)


 • 11. júl 2013 - Verejné zhromaždenie občanov - Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia OZ č.25/2013 z v o l a l o verejné zhromaždenie občanov obce Sedliská, ktoré sa uskutočnilo dňa11. júla 2013 /štvrtok/ o 19,00 hod. (viac - správa, zápisnica)


 • 9. júl 2013 - Oznámenie - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (viac...)


 • 24. jún 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň 24.06.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 •  24. máj 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 24.05.2013 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


12.máj 2013 - Deň matiek - Obec Sedliská a Základná škola s materskou školou Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 12.mája 2013 o 15. hod. v kultúrnom dome v Sedliskách. (pozvánka)
 • 14. apríl 2013 - „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (ž 127,1) - Dňa 14. apríla 2013 o 10:30 hod. v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách uskutočnila archijerejská svätá liturgia a posvätenie zrekonštruovanej farskej budovy a pastoračného centra. (viac)


 • 26. marec 2013 - Vývoz nebezpečného odpadu - podľa harmonogramu bude v našej obci dňa 26.3.2013 t.j. v utorok uskutočnený  vývoz nebezpečného odpadu v čase od 11.15 - 13.00 hod. Prosím občanov, aby v uvedenom čase prinášali nebezpečný odpad do priestorov pred požiarnou zbrojnicou v Podčičve, kde bude stáť aj  vozidlo spoločnosti Fúra a vodič odpad od občanov bezpečne prevezme.


 • 25.marec 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 25.03.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Návrh zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Sedliská (viac...)


16. marec 2013 - Jozefovský stolnotenisový turnaj - sa uskutočnil v kultúrnom dome v Sedliskách už 4. ročník stolnotenisového Jozefovského turnaja. Účasť bola perfektná - dospelí aj deti. Hralo sa v dvoch skupinách - od 15 rokov a do 15 rokov. (viac...)


Nová služba - Donáška liekov a zdravotníckych pomôcok až k Vám domov. (viac)
(staršie príspevky)

Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

.

Kontaktné údaje:

Obec Sedliská
OcÚ Sedliská 85, 094 09 Sedliská
okr. Vranov nad Topľou / Slovensko
tel.:       0574476247, 0574886441
Fax:       0574886440


Napíšte nám ...


Venujte aj Vy - 2 percentá dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Komunitné združenie Sedliská
(Verbina, Šedliščanske chlopi, JDS - seniori)
, budete potrebovať nasledovné formuláre:


- Vyhlásenie o poukázaní 2%
- potvrdenie o zaplatení dane

Profil obce

Župa  -  Zemplínska
Okres - Vranov nad Topľou
Prvá písomná správa - rok 1323
Hrad z roku 1270
Počet obyvateľov:  1312
Nadmorská výška: 160m
Rozloha: 1024 Ha  
Insignie obce:
erb, vlajka, pečať

Program rozvoja obce na roky 2015 - 2022

Štatistické údaje k 31.12.2016:

Počet obyvateľov:    1450
ženy:                          719
muži:                          731
prisťahovali sa:           33
odsťahovali sa:           18
narodili sa:                  30
zomreli:                       13
Liturgické oznamy

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách

Nedeľa 17/12

9.15 hod.

celý týždeň

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve

Nedeľa 17/12

10.30 hod.

celý týždeň

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách

Nedeľa 10/12

10.00 hod.

celý týždeň

Kalendár udalosti a kultúrnych podujatí
Zámer predaja majetku obce
 
Kuriozity obce
 • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

 • 1.auto vlastnil Michal Murín

 • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

 • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

 • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

 • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

 • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

 • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

 • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

 • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

Správy z domova
Počasie pre obec Sedliská
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky