Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

.

Aktuality z obce

 • 7.11 - 8.11.2020 - Harmonogram celoplošného testovania (viac...)

 • 26.október 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 26/10/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka) (Kvôli pandémií - bez účasti prisediacich)

 • INFORMÁCIA - o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu (viac...)


 • 24.september 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 24/9/2020 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 28.august 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/08/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 25.august 2020 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA (viac...)

 • 14.august 2020 - Usmernenie RUVZ pre obce a mestá okresu Vranov nad Topľou (viac...)

 • 3.august 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 03/08/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 1. júl 2020 - Voľba hlavného kontrolóra obce - Obec Sedliská v zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypisuje voľbu hlavného kontrolóra (HK) (viac...)

 • 29. jún 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/6/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 15.jún 2020 - Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenia stromov a iných porastov (viac...)

 • 10.jún 2020 - Návrh - Záverečný účet obce Sedliská (viac...)

 • 9.jún 2020 - Oznam o vyhlásení výberového konania - Obecný úrad Sedliská 85, 094 09 Sedliská vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 24/06/2020 o 09:00 h v zasadačke obecného úradu v obci Sedliská 85, 094 09 Sedliská (viac...)


 • 24. apríl 2020 - Obecné zastupiteľstvo bez účasti občanov obce a prisediacich - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 24/4/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ  - Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 16. do 17. apríla 2020 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa. (viac...)

 • 9.apríl 2020 - Voľné pracovné miesta v spoločnosť Bukóza Invest - Bukóza Invest spol. s.r.o. hľadá 100 nových nových pracovníkov na obsadenie linky papierenského stroja. Spoločnosť Bukóza Invest spol. s.r.o. pripravuje spustenie výroby na novej technológii papierenského stroja. K spusteniu výroby potrebuje obsadiť nové pracovné pozície v predpokladanom počte 100 nových pracovných miest.

Všetky informácie k voľným pracovným miestam nájdete na : tu viac...

 • OBDOBIE POŽIAROV - Od 7.4.2020 do odvolania  je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov a preto platia tieto zákazy:

 1. Zákaz zakladať oheň v priestoroch a miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu teda vo voľnej prírode, lese a ochranných pásmach lesných pozemkov
 2. Zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 3. Zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • POZOR - predchádzania trestnej činnosti (viac...)

 • Prerušenie vyučovania od 30.marca 2020 - do odvolania (viac...)

 • 16.3 - 27.3.2020 - Prerušenie vyučovania - Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Sedliská 93 po oznámení chorobnosti detí na RÚVZ vo Vranove nad Topľou a po dohode so zriaďovateľom prerušuje výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY a deti MATERSKEJ ŠKOLY (oznam).

 • 9. marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 9/3/2020 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 14. február 2020 - Vichodňarske parodije 2 - Starosta obce a poslanci OZ v Sedliskách Vás pozývajú na večer s divadlom KĽUD spojený s odovzdávaním "Cien obce Sedliská" .
Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 7. február 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 7/2/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 10. január 2020 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/1/2020 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 23.december 2019 - Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva (viac...)

 • 20. december 2019 - Oznámenie Okresného úradu Vranov n/T, pozemkový a lesný odbor o povinnosti zasielania sumárnych údajov evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)

 • 20.. december 2019 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 20/12/2019 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)
Dôležité odkazy

Odchody autobusov 2020
platný od 01.01.2020 do 12.12.2020

Vývoz komunálneho odpadu 2020


Liturgické oznamy

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách

Nedeľa 29/11

11.30 hod.

celý týždeň

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve

Nedeľa 29/11

08.00 hod.

celý týždeň

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách

Nedeľa 22/11

08.00 hod.

celý týždeň

Kuriozity obce
 • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

 • 1.auto vlastnil Michal Murín

 • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

 • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

 • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

 • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

 • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

 • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

 • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

 • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

Profil obce

Župa  -  Zemplínska

Okres - Vranov nad Topľou
Prvá písomná správa - rok 1323
Hrad z roku 1270
Nadmorská výška: 160m
Rozloha: 1024 Ha  
Insignie obce:
erb, vlajka, pečať

Štatistické údaje k 31.12.2019
Počet obyvateľov    1458
Ženy                      725
Muži                       733
Narodilo sa              16
Zomrelo                   8
Odsťahovalo sa       13
Prisťahovalo sa         32
Kontaktné údaje
Obec Sedliská

OcÚ Sedliská 85
094 09 Sedliská
okr. Vranov nad Topľou
kraj: Prešovský
Slovensko
tel.: 0574476247
0574886441

Fax: 0574886440

Napíšte nám ...

Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky